Dags att byta fasad – så får du ett fint resultat

Ett fasadbyte sker vanligen inte på hus var och vartannat år, men när ålderns höst har gjort sig påmind även i fasaden, är det dags att ta fram verktyg och underhållsmaterial och ge ett ansiktslyft åt husets yttre. Ibland kan det handla om en enstaka bräda eller en del av fasaden som måste bytas ut – i många fall avlägsnar man den fullständiga ytterpanelen/fasaden på en och samma gång.

1. Rivning av gammal fasad eller enbart rengöring?

Man kan gå den svårare vägen och riva hela den befintliga ytterpanelen eller fasaden eller man kan fuska lite och sätta den nya utanpå den gamla. Dock är det extremt viktigt att inte sätta på ny fasad om den gamla är angripen av röta och fukt. En grovrengöring och kontroll är således det första steget.

2. Tilläggsisolering vid fasadbyte?

Många som vill byta fasad gör det på grund av att de vill ha en energibesparande lösning. Därför är det vanligt förekommande att man tilläggsisolerar i samma veva som man byter panel eller fasad. Ofta kan den gamla isoleringen också ha gått i pension och vara i behov av ett byte.

3. Schemalägg fasadbytet och gör jobbet i etapper

Att riva hela fasaden kan bli krångligt om man samtidigt ska bo i huset under projektets gång. Börja istället att lägga upp en planering och byt fasaden i små steg eller etapper så att husets väggar inte står fullkomligt oskyddade.

4. Avlägsna fönster- och dörrkarmar

Många gånger måste fönsterkarmar och dörrkarmar tas bort vid fasadbyte för att inte skadas. Då är det en bra idé att byta dessa på samma gång. Om de inte är i vägen finns det emellertid ingen anledning att riva bort karmarna.

Inget latmansgöra att byta fasad

Du bör veta vad du ger dig in på vid byte av fasaden. Dock finns det ingen anledning till att du inte själv hyr byggnadsställningar och sparar in på hantverkskostnader. Dock är planeringens noggrannhet ett mått på hur framgångsrikt resultatet blir, så börja inte utan förberedelser.