Bygga altan – tips

Att få sitta med en kopp kaffe en sommardag på sin egen altan är ett av livets små guldstunder. Det finns dock mycket att tänka på innan du börjar bygga din altan, både för att altanen ska bli som du önskar, men också för att den ska hålla i längden och verkligen användas.

  • Läget: Det första du behöver besluta är var altanen ska stå. Det finns flera faktorer som kan påverka beslutet: sol, vind, dörrar, fönster, insyn och tak. Gå till de olika platserna där det är möjligt att bygga en altan under olika tider på dygnet, för att försäkra dig om att du får det solljus som du önskar. Tänk också på ljud och insyn.
  • Tak: Det finns två faktorer att tänka på kring tak: ska altanen ha ett tak och, om den inte ska ha ett tak, hur kommer regnvattnet rinna från hustaket? Om du bor norrut med mycket snö bör du också tänka igenom hur snön kommer att rasa från hustaket. Om du bygger en altan med tak bör du stärka altantaket om det finns risk för mycket snö.
  • Storlek på altanen: Altanens storlek påverkas av både tomtstorlek, hus och ekonomi. De flesta vill bygga en altan som blir enhetlig med huset. Dock är det möjligt att förstora altanen genom att bygga den djupare. Det är billigare att bygga en större altan från början, än att behöva bygga ut den efter några år.
  • Grunden: A och O i nästan allt bygge är grunden. Att inte ha en gedigen grund som altanen står på kommer kosta tid och pengar att åtgärda. Förarbetet på grunden med grus och adekvata plintar tar tid, men kommer betala sig åter många gånger om.

För att bygga en altan som håller i längden är det viktigt att tänka och planera bygget noggrant redan från början. Då kommer du att få en altan att glädjas åt i många år.